top of page
כישוף

כישוף

כל כישוף מתחיל בשאלה :

מה רצונך ?

 

כישוף הוא יצירת מציאות בעזרת קסם, כוחות אדירים של בריאה וידיעת התבניות של היקום.

כדי ליצור מציאות,

יש לדעת איזו מציאות רוצים ליצור.

שמונה מילים לכל היותר המגדירות את הרצון המדויק.

 

הפעולה הפשוטה לכאורה,

משלחת אל הבריאה את הרצון,

מגדירה את הכמיהה,

והיא (הבריאה) מחזירה לנו את רצוננו פי כמה וכמה.

זו הפעולה הראשונה,

אחריה תשלח המכשפת או המכשפה קריאה לעזרה מכוחות הבריאה,

תחזיק בתוכה כאמת חיה את המציאות החדשה,

ואליה תוסיף עשייה של טקס, נר, קטורת או לחש

קמע או בחישה.

 

עוד על כישוף והכשרת מכשפות ניתן לקרוא כאן.

כישוף
bottom of page