top of page
טקסי שפת הברקים

טקסי שפת הברקים

שפת הברקים היא שפה של סמלים שנוצרו על ידי שלוש כוחות אדירים של בריאה , שלוש ישויות האורגות לא רק את החיים על אמא אדמה אלא הרבה מעבר ...אנו קוראים להם הסבתות האפורות.

"טקס הראייה" של שפת הברקים לא נועד בעבור כל אחת או אחד בככל מצב.

לא תמיד יש צורך בעיניים כה קדומות וקדושות שרואות את כל הזמנים ורבדי הקיום. לא תמיד.

לא תמיד יש רצון אמיתי וכנה להפשיל שרוולים בעקבות התשובה ולצאת למסע לשינוי החיים. לא תמיד.

לא תמיד אני נדרשים לכל העומקים שנובעים מתוך סמלי הברקים המקודשים, על מנת לדעת לאן לנווט את חיינו. לא תמיד.

לעיתים, כן.

ואז - אחרי שראינו הכל, אחרי שאלו שאורגות את הבריאה הראו לנו הכל, אחרי שסמלי הברקים מצאו את מקומם על מפת הראייה הקדומה - במיוחד עבורינו - הבחירה אם לאמץ את הדברים, להפשיל שרוולים ולנסוק - או לא - היא שלנו בלבד.

טקס הראייה לא נועד לכל אחת או אחד.

אולי בעבורך כן.

רוהאן פלאות ואני נחנכנו על ידי טה-רה שומרת עץ החיים, במשך כחמש שנים,

כדי שנוכל להחזיק ולהביא את התדרים המקודשים של הסבתות האפורות ושפת הברקים לעולמנו.

כיום ניתן לשלוח שאלות ולקבל מסרים עמוקים ומדויקים לשנים רבות

ניתן להגיע לערב ברקים ולהיות בתוך התדר המקודש וניתן לקבל ריפוי דרך טקס אישי.

לשליחת שאלה: shamansworld@gmail.com

טקסי שפת הברקים
bottom of page