top of page
איסוף רסיסי נשמה

איסוף רסיסי נשמה

גולת הכותרת של הריפוי השאמני הנו טקס השבת רסיסי נשמה. 

בטקס יוצאת השאמן אל העולמות הנסתרים בדרך כלל כדי לפגוש את השדים אשר חמסו את רסיסי האור היקרים. הטקס הוא מסוכן מאוד בעבור השאמן, אולם מרגע שנתקבלו הרסיסים הם מושבים למטופל והוא חווה ריפוי עמוק ביותר של הטראומה.


או אז חיוניות, ידיעת הרצון וכוחות חדשים ממלאים את המטופל, בדרך כלל יש לעבור מספר טקסים על מנת להשיב רסיסים ככל הניתן.

הטקס מאפשר ריפוי עמוק של בעיות רוחניות, נפשיות ופיזיות.

לקביעת מפגש אישי – 04-6464450

איסוף רסיסי נשמה
bottom of page